emisje GHG, LCA biomasa

Emisje gazów cieplarnianych [GHG]

ISO 14064 zapewnia zestaw narzędzi do opracowania programów w celu obniżenia emisji GHG. Dodatkowo norma ujednolica udział w europejskim schemacie handlu emisjami.

Quality Assurance Poland może przeprowadzić audit pod kątem normy ISO 14064, aby zweryfikować ilość emisji gazów cieplarnianych oraz zalecenia w ich redukcji. Wdrożenie normy zwiększa wiarygodność firmy w oczach klientów oraz wykazuje zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska. Weryfikacja naszych doradców zapewnia spełnienie wymagań jednostek certyfikujących.

Norma ISO 14064 obejmuje trzy części:

 • Część 1 – określa wymagania dotyczące projektowania i rozwoju rezerw gazów GHG na poziomie organizacji lub podmiotu
 • Część 2 – wyszczególnia wymagania dotyczące obliczania, monitorowania i raportowania redukcji emisji oraz oczekiwane wzrosty redukcji w projektach GHG oraz
 • Część 3 – zapewnia wymagania i wytyczne dotyczące sprawdzania informacji o emisji gazów cieplarnianych oraz ich weryfikacji (i ma zastosowanie w przypadku podmiotów weryfikacyjnych takich jak SGS)

Wdrażając standard ISO 14064, firma będzie mogła:

 • wykazać się spójnością, przejrzystością oraz rzetelnością w zakresie obliczania, monitoringu, raportowania i redukcji gazów GHG
 • identyfikować i zarządzać obowiązkami, aktywami i ryzykiem powiązanym z gazami GHG
 • swobodnie handlować emisjami gazów GHG
 • bez trudu projektować, rozwijać i wdrażać podobne i spójne programy GHG
 • rozwijać skuteczne wewnętrzne mechanizmy obliczające, zarządzające i raportujące emisje gazów GHG
 • budować zaufanie akcjonariuszy
 • łatwo opracować i wdrożyć strategie zarządzania GHG i plany przyszłościowe związane z tymi emisjami
 • śledzić wydajność i postęp w zakresie redukcji emisji GHG i/lub zwiększyć ich usuwanie
 • mierzyć, raportować i weryfikować emisje GHG, korzystając z usług weryfikacji ISO 13485 w ofercie SGS. Skontaktuj się z nami już dziś, aby przygotować plan dostosowany do Twoich potrzeb.

Kontakt: formularz zapytania - kliknij.

 

EU ETS - weryfikacja gazów cieplarnianych

EU ETS jest największym na świecie, wielonarodowym regulowanym systemem handlu emisjami mającym zastosowanie do ponad 14 000 instalacji i operatorów w całej Europie. EU ETS został zorganizowany w trzech ściśle określonych fazach tak, by zapewnić zgodność w sektorach istniejących i rozwijających się: 

 • Faza 1 lata 2005–2007, obejmująca sektory takie jak: energetyczny, celulozowy i papierniczy, przemysł mineralny i metalowy
 • Faza 2 lata 2008–2012; rozszerzenie systemu o sektory takie jak: gips, instalacje petrochemiczne i lotnictwo
 • Faza 3 lata 2013–2020; uzgodnienie, żeby uwzględnić wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) oraz potencjalnie inne sektory i gazy

Od 1 stycznia 2005 r., organizacje uczestniczące w ramach EU ETS zobowiązane są do niezależnej weryfikacji rocznych emisji gazów cieplarnianych (GHG) i wydania odpowiedniej liczby uprawnień.

Dlaczego weryfikacja EU ETS jest tak ważna dla organizacji?

Weryfikacja potwierdza publicznie zgodność danej organizacji z wymogami systemu i zapewnia wiarygodność organizacji.

To umożliwia organizacji przedstawienie i odnotowanie niezależnie weryfikowanych rocznych emisji gazów cieplarnianych (GHG) i handel nadwyżkami