PN-EN ISO 50001:2011 – Systemy zarządzania energią

PN-EN ISO 50001:2011 – Systemy zarządzania energią

 

Norma PN-EN ISO 50001:2011 – „Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania." wprowadza oraz opisuje pojęcie zarządzania energią stawiając za cel efektywne gospodarowanie energią w każdej formie. Określa wymagania dla systemu zarządzania energią, które pozwolą przedsiębiorstwu na systematyczne dążenie do ciągłej poprawy efektywności użytkowania energii, biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne i inne wymagania, które przedsiębiorstwo powinno spełniać. System zarządzania energią jest szczególnie istotny w energochłonnej gałęzi przemysłu lub w przypadku konieczności sprostania wymaganiom i regulacjom dotyczącym emisji gazów cieplarnianych. Norma może funkcjonować niezależnie lub może być zintegrowana z innymi systemami zarządzania.

Korzyści z wdrożenia oraz certyfikacji systemu zarządzania energią:

  1. Poprawa efektywności energetycznej.
  2. Zmniejszenie kosztów energii (redukcja zużycia energii).
  3. Redukcja emisji gazów cieplarnianych.
  4. Wprowadzenie właściwego nadzoru nad systemem zarządzania energią w organizacji.
  5. Zgodność z wymaganiami prawnymi związanymi z efektywnością energetyczną.
  6. Możliwość integracji z innymi systemami zarządzania.

 

Kontakt: formularz zapytania - kliknij.