ISO 50001 - Systemy zarządzania energią

Norma PN-EN ISO 50001:2012

Image

Wdrożenia ISO 50001 / EMAS

Wdrożenia EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) – Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu. Dodatkowo wdrożenia systemu zarządzania energią wg ISO 50001

doradztwo ISO 50001
Image

Audity energetyczne / EMAS

Audyt energetyczny / termomodernizacyjny jest ekspertyzą dotycząca podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty utrzymania budynku związane z ogrzewaniem!

Audyty ISO 50001
Image

Szkolenia ISO 50001 / EMAS

Szkolenia prowadzone przez ekspertów i specjalistów z zakresu systemów zarządzania środowiskiem ISO 140001:2015 oraz systemów zarządzania energią ISO 50001.

Szkolenia ISO 50001
Image

Wymagania prawne EMAS - ISO 50001

Efektywne zarządzanie energią jest nie tylko korzystne dla firmy - teraz staje się wymogiem, który najłatwiej spełnić dzięki ISO 50001. Ta międzynarodowa norma wyznacza globalnie uznane najlepsze praktyki w zakresie zarządzania energią. Specjaliści w dziedzinie zarządzania energią z ponad 60 krajów opracowali normę, a teraz możemy pomóc Państwu skorzystać z ich wiedzy.

więcej ...

Image

Efektywność energetyczna

Przez efektywność energetyczną rozumie się stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu. (art. 3 pkt 1 ustawy o efektywności energetycznej).

więcej ...

Nasze usługi

Nasza firma specjalizuje się we wdrożeniach, szkoleniach i audytach ISO 50001, ISO 14001.
Obok wymienionych norm doradzamy przy normach ISO 9001:2015, ISO 22000, BRC Global Food Safety issue 7, IFS Food, HACCP
Wspomagamy również firmy w procesach certyfikacji.

Image

ISO 14001:2015

Norma PN ISO 14001:2015 w zakresie ochrony środowiska. .

ISO 14001 ...

Image

ISO 50001

Norma PN EN ISO 50001:2012 Systemy zarządzania energią.

ISO 50001 ...

Image

EMAS

EMAS systemie ekozarządzania i audytu wg rozp. 1221/2009/WE.

EMAS ...

Image

ISO 14064-1:2006

Wyliczenia emisji gazów cieplarnianych GHG.

GHG ...

Image

Doradztwo, szkolenia, audity

Zajmuję się usługami konsultingowymi w zakresie zarządzania biznesowego i procesowego, w tym zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwa żywności oraz pasz.
Celem moich usług jest znalezienie rozwiązań odpowiadających specyfice klienta, a nie jak to się często zdarza w praktyce, oferowanie lub wręcz narzucanie rozwiązań standardowych, uniwersalnych.
Wykonuję analizy realizacji procesów i szukam usprawnień poprawiających ich efektywność.
Wdrażam systemy zarządzania, w tym oparte na normach międzynarodowych serii ISO.
Wspieram utrzymanie tych systemów oraz pomagam doskonalić wdrożone systemy, ze szczególnym naciskiem na likwidacje marnotrawstwa.
Wykonuję audity wewnętrzne, audity drugiej strony, audity inspekcyjne.
Prowadzę warsztaty doskonalące w fomie zamkniętej i otwarte.

Wdrażamy systemy zarządzania oparte na normach międzynarodowych serii ISO. Wspieramy utrzymanie tych systemów oraz pomagamy doskonalić wdrożone systemy. Wykonujemy również audity wewnętrzne.

Prowadzenie auditów wewnętrznych przez kosultanta pozwala maksymalnie wydajnie przeprowadzać te działania oraz doskonali wiedzę i umiejętności pracowników. Sprawiamy, że prowadzenie auditów wewnętrznych nie jest koniecznością wynikającą z wymagań normy. Wynikiem audytów będą rzetelne wnioski oraz precyzyjnie zaproponowane działania korygujące i zapobiegawcze. Najwyższe kierownictwo fimry otrzyma przejrzysty raport o mocnych i słabych stronach funkcjonującego systemu zarządzania oraz zalecenia.

Mając doświadczenia z kilkunastoletniej aktywności stworzyliśmy programy szkoleń dla osób zaangażowanych w utrzymywanie systemów zarządzania jakością (ISO 9001:2015), zarządzania środowiskowego (ISO 14001:2015) i zarządzania efektywnością energetyczną (ISO 50001).

Wykonujemy usługi outsourcingu pełnomocnika ds. systemu zarządzania, auditów wewnętrznych, przeglądów zarządzania oraz innych zleconych zadań.

 

Formularz zapytania

Formularz kontaktowy

Zapraszamy Państwa do kontaktu. Oferujemy profesjonalne wdrożenia systemu ISO 50001, EMAS, ISO 14001.
Z naszej strony oferujemy profesjonalne wdrożenia i szkolenia oraz audyty z zakresu efektywności energetycznej
emial: info@iso-50001.pl | mob. +48 665606846 | tel. 71 7336767